Evenwijdig of snijdend? Zo leerden wij deze begrippen kennen.