• 28 Mrt 2017

  Sobermaal

 • 31 Mrt 2017

  Paasraap

 • 03 Apr 2017
  16 Apr 2017

  PAASVAKANTIE

 • 17 Apr 2017

  VRIJE DAG (paasmaandag)

 • 19 Apr 2017
  21 Apr 2017

  Uitwisselingsproject Lj6 in Wallonië

 • 25 Apr 2017

  Gesprekken studiekeuze Lj6

 • 01 Mei 2017

  VRIJE DAG

 • 02 Mei 2017

  GEEN STUDIE (personeelsvergadering)

 • 14 Mei 2017

  Fietsontbijt

 • 17 Mei 2017
  19 Mei 2017

  Brusseltrip Lj5 en Lj6

 • 22 Mei 2017

  VRIJE DAG

 • 25 Mei 2017
  26 Mei 2017

  VRIJE DAG

 • 28 Mei 2017

  Heilig vormsel

 • 29 Mei 2017

  VRIJE DAG

 • 05 Jun 2017

  VRIJE DAG (pinkstermaandag)

 • 09 Jun 2017

  GEEN STUDIE (personeelsvergadering)

 • 11 Jun 2017

  Dankviering + receptie

 • 19 Jun 2017
  21 Jun 2017

  OVSG-toetsen Lj6

 • 26 Jun 2017

  Rapportbespreking + kleutergesprekken

 • 26 Jun 2017

  Zwemmen K3 en Lj2 en Lj4 en Lj6

 • 28 Jun 2017

  Afscheid Lj620u

 • 29 Jun 2017

  DAS-beurs L6

 • 30 Jun 2017

  Laatste schooldagtot 11u40

 

Onze laatste foto’s: