Schoolmaterialen van vroeger en nu

We leerden in de les wereldoriëntatie enkele voorwerpen kennen van op school. We benoemden de verschillende voorwerpen en we ontdekten ook hoe we ermee moeten werken.

We leerden ook voorwerpen kennen die vroeger in de klas werden gebruikt, zoals een griffel en een lei.