De kinderen van het vijfde en het zesde leerjaar helpen de leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar bij het lezen.