In de grote vakantie was Leonie jarig en werd 4 jaar!

De hebben we in de klas gevierd!

We maakten een kroon met Loeloe op, we zongen voor haar in de klas, ze mocht 4 kaarsje uitblazen, cadeautjes uitdelen en tot slot nog een liedje kiezen dat ze graag hoort: ‘Handjes draaien’.

G

elukkige verjaardag Leonie!