Aangename kennismaking!

Hallo! Blij dat we je mogen verwelkomen op onze kennismakingspagina...

GODSDIENSTKEUZE

De overgrote meerderheid van de leerlingen volgt vanaf de lagere school zoals alle katholieke scholen de katholieke godsdienst.  Wekelijks krijgen de kinderen godsdienstonderricht van een speciale leermeester katholieke godsdienst.  Elk schooljaar zijn er een aantal eucharistievieringen voorgedragen door onze parochiepriester.  De kinderen leren er doorheen de lessen de waarde van gebed en sacramentele  vieringen ontdekken.  Hun inspiratiebron is Jezus Christus.  De Eerste Communie en het Heilig Vormsel worden in samenwerking met de school voorbereid.

Onze school staat ook open voor leerlingen met een andere godsdienst.  Deze kinderen krijgen afzonderlijk onderricht.  De godsdienstkeuze wordt elk jaar in het begin van het schooljaar opgevraagd.

 

KLEINE KLASGROEPEN

In  onze Gemeenteschool staat de totale ontwikkeling van het kind centraal.  Het welbevinden van de kleuter komt op de eerste plaats.  Pas als hij zich goed voelt, zal hij betrokken geraken bij het klasgebeuren en kunnen de competenties zich verder ontwikkelen.  De beginsituatie van elke peuter en kleuter is verschillend.  Elk kind heeft immers zijn eigen achtergrond, zijn eigen tempo, zijn eigen mogelijkheden en talenten.  En … niet elk kind is even gemotiveerd.  Onze school heeft daar oog voor en daarom staat zorgbreedte centraal.  Zo hebben we veel aandacht voor  de grootte van de klas om dit zo beperkt mogelijk te houden.  Geen enkele kleuter haalt voordeel  uit grote klasgroepen.  Zo garanderen we de beste begeleiding, brede ontwikkeling  en opvolging voor uw peuter!

 

SLAAPKLASJE VOOR ONZE KLEUTERS!

Onze allerjongsten hebben naast veel beweging ook nood aan veel rust.  Een ganse voormiddag bewegen, spelen, ervaringen opdoen… dat kost heel veel energie voor onze jongste kleuters. Vaak halen ze het einde van de dag niet en durven ze wel eens in slaap vallen… of ze worden kittelorig van vermoeidheid. We willen onze kleuters de nodige rust gunnen. Over de middag kunnen ze in een aangepaste en rustige omgeving genieten van hun broodnodige slaap. Hierna sluiten ze terug probleemloos aan in de klas.

Zelf hoeft u dus geen opvang meer te zoeken  voor de namiddag!

 

TIEN VOOR TAAL!

Onze Gemeenteschool bezorgt de kleuters een aanstekelijk enthousiasme voor vreemde talen.  Aan de hand van beeldende verhalen, meeslepende liedjes en speelse muzische activiteiten komen de kinderen vanaf de derde kleuterklas in contact met de Franse taal.  Niet toevallig dat de kinderen in het vijfde leerjaar een grote voorsprong nemen op hun Frans.  In het zesde leerjaar kunnen de leerlingen hun kennis dan ook even laten zien bij ons uitwisselingsproject met een Waalse school.  Gedurende twee dagen gaan we op stap met hun zesde leerjaar.  We maken kennis met hun cultuur en gewoonten en dit alles in het Frans.

 

KLEUTERTURNEN

We besteden veel aandacht aan beweging, hierbij zorgen we graag voor een extra portie gezonde ontspanning!  Alle kleuters zijn elke woensdagnamiddag welkom voor een uurtje kleuterturnen.   Dit gaat door van 13u30 – 14u30 in onze turnzaal.  Op een aangepaste, muzikale, speelse manier krijgen onze kleuters bewegingsles.  Helemaal vrijblijvend, volledig gratis voor alle kleuters van onze school!

 

 

OPTIMALE VERZORGING !

We vinden de verzorging van uw kind uiterst belangrijk.  Het is geen must dat uw peuter reeds ‘proper’ is vooraleer hij naar school komt.  Wij helpen en ondersteunen u graag bij deze grote stap.  Een accidentje is dan ook al snel eens gebeurd.  Vanaf dit schooljaar werd ons sanitair blok ook voorzien van een kleuterdouche om voor dergelijke voorvallen een oplossing te bieden.

 

SPEELDORP

Tijdens de speeltijd kunnen de kleuters vanaf dit schooljaar ongeremd spelen in het speeldorp.  De valdempende tegels en de omheining maken het geheel veilig en uniek voor onze kleuters.

Slecht weer of te koud?  Geen probleem, onze kleuters kunnen ook op elk moment in de verwarmde binnenruimte spelen.  ‘s Morgens kunnen de kleuters op onze school terecht vanaf 8u, ‘s avonds biedt de school gratis opvang tot 16u20.

 

 

OPENLUCHTKLASSEN

Openluchtklassen zijn ware hoogmissen van realiteitsgebonden onderwijs.  Ze drukken de kinderen met hun neus op de werkelijkheid. Klassen verlaten het warme nest van de school en vliegen uit.

De kinderen van het eerste en tweede leerjaar trekken tweejaarlijks op bosklas naar De Lork in Kemmel.  Gedurende drie dagen genieten ze er van de bosrijke omgeving.  Het derde en vierde leerjaar geniet drie dagen van het leven op het platteland.  We logeren in De Sceure te Oostvleteren.  Het vijfde en zesde leerjaar gaat het ene jaar vijf dagen op zeeklas, het andere jaar 3 dagen naar Brussel.  Dankzij steun van de school en de ouderraad kunnen we deze uitstappen héél betaalbaar houden.

Wat is de meerwaarde van openluchtklassen? «Het meest vormende eraan is dat leerlingen een volledige week samen met hun leeftijdgenoten en leerkrachten optrekken. «Ze vormen een mini-samenleving. Ze moeten elkaar helpen, hun kleine ergernissen opzij zetten en veel inlevingsvermogen tonen. Daar plukken ze de vruchten van in de klasgroep: de cohesie wordt gigantisch.» Je komt nooit terug met dezelfde klasgroep! Een meerdaagse buitenschoolse activiteit is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Ze leren zelfstandig zijn en afspraken maken. Zo voldoen we aan heel wat eindtermen. We oefenen niet enkel het cognitieve, maar vooral veel sociale vaardigheden.

DIGITALE BORDEN

In alle klassen wordt gewerkt met een digitaal schoolbord.  Een digitaal schoolbord is een groot touchscreen dat gevoelig is voor aanrakingen en in verbinding staat met een beamer en een computer. De beamer projecteert het beeld van de computer op het scherm. Doordat het scherm gevoelig is voor aanrakingen, kan het ook bediend worden met een speciale pen.  Het grote verschil met een gewoon krijtbord is de mogelijkheid om alles wat je op een computerscherm kunt laten zien te projecteren op het digitale schoolbord. Dit betekent dat je in je lessen op een eenvoudige manier gebruik kunt maken van websites, software, filmpjes, muziekfragmenten, interactieve teksten, presentaties enz. Daarbij is het mogelijk om instructies die op het bord zijn gemaakt, op te slaan en later weer op te roepen.  Het unieke van het gebruik van een digitaal bord zit voor een groot stuk in het interactieve karakter, de betere kansen tot visualisatie en dit alles gekoppeld aan een betere integratie van ICT in het school- en lesgebeuren, kortom meer didactische mogelijkheden. De integratie van het digitale schoolbord in de dagdagelijkse klaspraktijk verhoogt de betrokkenheid en de motivatie van de leerlingen.

LEREN LEREN

De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar krijgen begeleiding bij het maken van hun huiswerk.  Ze worden ook geholpen bij het studeren en het opmaken van een planning.  Op die manier krijgen ze een optimale voorbereiding in leren leren en zijn ze klaar voor de grote stap naar het secundair onderwijs.

TYPLESSEN


Ouders hoeven niet te investeren in dure naschoolse typlessen voor de kinderen.  We vinden het onze plicht die kansen aan iedereen te geven.  Het lijkt ons een basisvaardigheid en het is zeker een meerwaarde in de komende jaren.  We bieden dan ook binnen onze school degelijke typlessen aan in het vierde leerjaar.

 

 

INFOBROCHURE PEUTERS