LEERLINGENRAAD

De leerlingenraad wordt via verkiezingen samengesteld.

De samenstelling van de leerlingenraad ziet er als volgt uit:

–        Twee leerlingen vierde leerjaarleerlingenraad

–        Twee leerlingen vijfde leerjaar

–        Twee leerlingen zesde leerjaar

–        Afwisselend een leerkracht lager onderwijs