OUDERRAAD

ouderraadDe basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen.
Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende vier kerntaken zal opnemen:

  • Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren en eigen werking met alle ouders.
  • Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.
  • De lokale school ondersteunen, zowel door hulp te bieden als, indien mogelijk financieel, dit in overleg met het schoolteam.
  • Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren.

Voorzitster:

Tamara Brion
ouderraad@gbsdezonnebloem.be

Secretaris:

Christophe Rosseel en Jana Verstraete