WERKING OUDERRAAD – LEDEN
Via deze website willen we u beter informeren over de activiteiten en de werking van de ouderraad .  De ouderraad is in de eerste plaats een overlegorgaan tussen school en ouders en heeft tot doel het bevorderen van de samenwerking tussen de ouders en de school.  Bovendien wil de ouderraad logistieke steun geven aan de school bij diverse activiteiten.  Soms wordt ook financiële steun verleend.  Vanuit de ouderraad zijn ekele leden afgevaardigd naar de schoolraad.  Daarnaast is de ouderraad ook vertegenwoordigd in het lokaal overleg kinderopvang.

Hebben jullie zin om samen met ons verder de kinderen en de school te steunen, aarzel dan niet om ons te contacteren.  Vragen, ideeën of suggesties zijn ook altijd welkom!

Neem contact op met onze voorzitter : Eveline Vermeersch (0472 / 93 00 13)

ouderraad