De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.

De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar in de gemeentelijke basisschool, Berten Pilstraat 7 te 8980 Zonnebeke.

De huidige schoolraad bestaat uit :

De voorzitter : WAERLOP Lien

De secretaris : COMMEYNE Sarah

De vertegenwoordigers van het personeel :
– COMMEYNE Sarah
– DEJONCKHEERE Hilde
– PATTYN Marjan

De vertegenwoordigers van de ouders :
– WAERLOP Lien
– VANHIE Purdey

De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap :
– DEWULF Walter
– BULCKAEN Roger
– VERDOODT Mieke

schoolraad