De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.

De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar in de gemeentelijke basisschool, Berten Pilstraat 7 te 8980 Zonnebeke.

De huidige schoolraad bestaat uit :

De voorzitter : LEENKNEGT Ludwig

De secretaris : VALLAEY Patrick

De vertegenwoordigers van het personeel :
– VALLAEY Patrick
– DEJONCKHEERE Hilde
– CLAUS Joke

De vertegenwoordigers van de ouders :
– LEENKNEGT Ludwig
– LAMAIRE Ann
– VERBINNEN Tanja

De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap :
– DEWULF Walter
– DEJONCKHEERE Raf
– VERDOODT Mieke

schoolraad